Plan rewitalizacji sopockiego osiedla Przylesie: Nowe budynki mieszkalne i usługi na miejscu starych pawilonów

Zarząd Sopockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie zaprezentował ambitną wizję przyszłości osiedla. Koncepcja ta zakłada nie tylko odświeżenie istniejącej infrastruktury, ale również znaczącą rozbudowę całego kompleksu.

Według przedstawionego planu, obecne, zniszczone pawilony oraz boisko mają zostać usunięte. Na ich miejscu powstaną trzy nowoczesne budynki mieszkaniowe, które będą również obejmować przestrzenie usługowe na swoim parterze.

Inwestycja, która ma zostać zrealizowana przez prywatnego dewelopera, przewiduje wybudowanie trzech nowych obiektów mieszkalnych z lokalami przeznaczonymi na różnego rodzaju usługi. Wśród nich znajdować się będą lokale gastronomiczne, sklepy oraz centrum fitness i siłownia.

Jednym z ważnych elementów tej koncepcji jest utrzymanie funkcji społecznych na osiedlu. Plan zakłada przeniesienie do nowych budynków działającej aktualnie w starych pawilonach przychodni i apteki. Dodatkowo przewiduje on także miejsce dla biur spółdzielni mieszkaniowej.