Uchwalenie przyszłorocznego budżetu Sopotu

Podczas czwartkowej sesji, radni Sopotu podjęli decyzję o uchwaleniu budżetu na kolejny rok. Decyzja ta zapadła wcześniej niż zwykle, biorąc pod uwagę możliwość, że Jacek Karnowski, obecny burmistrz miasta, zostanie wybrany na posła w nadchodzących niedzielnych wyborach parlamentarnych. Co za tym idzie, możliwe jest przejęcie kontroli nad miastem przez zarząd komisaryczny.

Mimo wpływu negatywnych opinii na temat propozycji budżetowych ze strony niektórych radnych opozycji, a dokładniej Prawa i Sprawiedliwości, uchwała budżetowa spotkała się z szerokim poparciem. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych, z czego 15 opowiedziało się za uchwałą, a tylko trzech było przeciwnych.

Szczegółowy plan finansowy na przyszły rok przedstawia dochody wynoszące 453 619 400 zł oraz wydatki oszacowane na 560 061 800 zł. Z tej kwoty, znaczący procent, bo aż 20,55% zastrzeżono na inwestycje.

Z analizy dokumentu wynika, że największy procentowy udział w budżecie Sopotu na rok 2024 stanowią wydatki bieżące na różne działania. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza to aż 20,81%, gospodarka komunalna to 14,57%, a pomoc społeczna i rodzina to 11,80%. Administracja, w tym remont urzędu, pochłonie 10,34% budżetu. Na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 9,76%, na transport – 9,18%, kulturę – 6,69% i sport oraz turystykę – 5,33%.