Akcja protestacyjna Euronetu – zmiana limitu wypłaty gotówki z bankomatów

18 czerwca bieżącego roku firma Euronet zdecydowała się na przeprowadzenie działań protestacyjnych. Miały one na celu skupienie uwagi konsumentów, partnerów biznesowych oraz osób podejmujących decyzje na problem, jaki stanowi obecna sytuacja operatorów bankomatów w kraju. Ze względu na to, że firmy takie jak VISA, Mastercard czy Polski Standard Płatności (BLIK) nie pokrywają kosztów związanych z krajowymi wypłatami gotówki, operatorzy bankomatów muszą radzić sobie z tymi wydatkami sami. Tego dnia Euronet obniżył limit jednorazowej wypłaty do sumy 200 złotych – informacje o tej akcji zostały zawarte we wtorkowym komunikacie firmy.

Podczas tego dnia, korzystając z bankomatów sieci Euronet, klienci mieli możliwość wypłacenia jednorazowo jedynie 200 złotych. Takie ograniczenie było wynikiem protestu, który firma zgłosiła przeciwko nieadekwatnie niskim opłatom ponoszonym przez operatorów płatności. Informacje te znalazły się w komunikacie prasowym wydanym przez Euronet.

W komunikacie podkreślono również, że od 14 lat stała opłata za wypłatę gotówki kartą krajową, a od roku 2015 również przy użyciu kodu BLIK (tzw. interchange bankomatowy), która jest płacona przez VISA, Mastercard i Polski Standard Płatności (BLIK) operatorom bankomatów, praktycznie nie uległa zmianie. Euronet zwrócił uwagę na fakt, że doprowadziło to do sytuacji, w której „krajowe wypłaty gotówki realizowane są przez operatorów bankomatów w Polsce ponad dwukrotnie poniżej kosztów jakie ponoszą oni w związku z taką usługą”.