Minister Nitras zapowiada zmiany w regulacjach dotyczących krótkotrwałego najmu: współpraca z samorządami i branżą turystyczną

Sławomir Nitras, obecny minister sportu i turystyki, złożył deklarację o utworzeniu specjalnej grupy zadaniowej. W jej skład mają wejść reprezentanci samorządów oraz specjaliści z sektora turystyki. Celem tego zespołu będzie wypracowanie nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących najmu krótkoterminowego. Minister wyraził również gotowość do przekazania części uprawnień samorządom, co pozwoli na lepsze dostosowanie się do specyfiki określonego regionu w kontekście regulacji najmu.

Planowane zmiany mają objąć również działalność platform internetowych, które służą do publikowania ofert wynajmu. Pomysł ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku, który dynamicznie się rozwija wraz ze wzrostem popularności takich usług.

Jako liderzy procesu legislacyjnego zostały wybrane Sopot i Kraków przez Związek Miast Polskich. Wyboru tej dwójki dokonano już kilka lat temu, a ich misją jest doprowadzenie do uregulowania kwestii związanych z najmem krótkoterminowym.

Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca obowiązki prezydenta miasta Sopot, spotkała się niedawno z ministrem Nitrasem. Podczas rozmowy omówili list, który Czarzyńska-Jachim przygotowała razem z prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim. Dokument ten zawierał szereg problemów związanych z najmem krótkotrwałym, które dotykają przede wszystkim miast o silnym profilu turystycznym.

Wspomniane wcześniej miasta, Sopot i Kraków, od długiego czasu apelują o zmiany w prawie dotyczącym najmu krótkoterminowego. Prezydenci obu miast wielokrotnie zabierali głos w tej sprawie, uczestniczyli w licznych spotkaniach mających na celu wprowadzenie oczekiwanych zmian. W 2019 roku Sopot opracował projekt zmian w ustawie o usługach hotelarskich. Projekt ten został pozytywnie oceniony przez Związek Miast Polskich i przekazany do ówczesnego ministra odpowiedzialnego za turystykę.