Raport o kondycji Sopotu w 2023 roku

Urząd Miasta Sopotu ukazał publicznie sprawozdanie o stanie aglomeracji za rok 2023, skupiając się na tych obszarach, które najbardziej wpływają na jakość życia mieszkańców. Sprawozdanie to zostanie wysłane do każdego gospodarstwa domowego w mieście pocztą, a na sesji Rady Miasta 27 czerwca br., zorganizowana zostanie publiczna dyskusja nad treścią raportu, gdzie obywatele również będą mogli wyrazić swoje opinie.

Przedstawione w raporcie działania są zgodne z strategią miasta i wynikają z decyzji podjętych przez Radę Miasta — uchwał, polityk i szczegółowych strategii dotyczących różnych aspektów funkcjonowania miasta. Sprawozdanie zostało przekazane Przewodniczącej Rady Miasta Sopotu i będzie omawiane podczas sesji Rady Miasta 27 czerwca 2024 r.

Kierująca miastem Magdalena Czarzyńska-Jachim podkreśliła wyjątkowość poprzedniego roku w historii miasta. Był to bowiem czas, kiedy obchodziliśmy 200-lecie istnienia Sopotu jako kurortu. Z jednej strony, było to okazją do przypomnienia historii miasta jako uzdrowiska, z drugiej zaś – pokazania nowych inicjatyw, które świadczą, że priorytetem w strategii jest rozwój Sopotu jako nowoczesnego miejsca wypoczynku. Prezydentka zwłaszcza podkreśliła wyjątkowość tego roku ze względu na zmiany polityczne. Po objęciu przez Jacka Karnowskiego mandatu posła na Sejm RP, Rada Miasta Sopotu po raz pierwszy w historii uchwaliła budżet na kolejny rok już w październiku 2023 r., co świadczy o odpowiedzialności dla miasta i jego mieszkańców.