Rzeczywistość zadłużeń mieszkań komunalnych w Sopocie

W granicach miasta Sopotu znajdują się 1840 domów komunalnych, z których prawie 13% cierpi na problem zadłużenia. Mimo że odsetek ten nie jest katastrofalnie duży, to ogólna suma zadłużenia jest dość znacząca. Wraz z sumą odsetek, najemcy są winni miastu ponad 10 milionów złotych. Na chwilę obecną, 61 osób korzysta z pomocy dotyczącej spłaty długów, a w ostatnich latach dzięki różnym programom pomocowym, 120 osób było w stanie spłacić swoje długi.

Pogłębiając kwestię zadłużenia mieszkań komunalnych w Sopocie, warto przyjrzeć się temu zjawisku w kontekście liczb. Obecnie, zaległości finansowe dotyczą 237 lokali. Główna suma zaległości wynosi 6 426 313,75 złotych, a suma odsetek do zapłacenia wynosi 4 000 202,17 złotych.

Marek Niziołek, pracownik sopockiego magistratu, podkreśla różne formy pomocy dostępne dla osób borykających się z problemami finansowymi. Miasto oferuje możliwość rozłożenia zaległości na dogodne raty, opcję odpracowania długu poprzez prace na rzecz miasta, czy też odracza terminy spłaty zadłużenia.

Obecnie, 60 osób jest w trakcie spłacania swojego długu w formie rat. System ten jest elastyczny i dostosowuje liczbę oraz wysokość rat do możliwości finansowych dłużnika i kwoty jego zadłużenia. Z drugiej strony, prace interwencyjne, które kiedyś były najczęstszą metodą spłaty długów w przypadku mieszkań komunalnych, obecnie nie są tak popularne. Tylko jedna osoba aktualnie korzysta z tej opcji, zmniejszając swoje zadłużenie o 14 złotych za każdą godzinę pracy.