Szczegóły dotyczące zagadki Iwony Wieczorek ujawnione przez Prokuraturę

Koniec 2022 roku przyniósł nową informację w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, kiedy to prace policyjne nasiliły się na terenie Sopotu, przy budynku Zatoki Sztuki. Służby bezpieczeństwa były wówczas zaangażowane w intensywne działania, które, jak podawane było przez media, miały bezpośredni związek ze sprawą pani Wieczorek. Na podstawie zgromadzonych dowodów, eksperci ds. kryminalistyki starali się odnaleźć jakiekolwiek tropu prowadzące do zaginionej kobiety. Teraz, po pewnym czasie, pojawiły się oficjalne wyjaśnienia.

W grudniu 2022 roku, służby specjalistyczne intensywnie działały na terenie Sopotu. Mimo że początkowo informacje te były nieoficjalne, sugerowały one związek z zaginięciem Iwony Wieczorek. Szereg funkcjonariuszy, w tym policjanci, nurkowie oraz osoby w cywilnych ubraniach, zaangażowanych było w prace prowadzone głównie w obrębie budynku Nowej Zatoki w Sopocie.

Według relacji serwisu Eska Trójmiasto News, teren ten został zabezpieczony na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie.