Zmiany w dodatku osłonowym na 2024 rok – szczegółowy przewodnik przez procedury i wymogi

Rok 2024 przynosi modyfikacje w systemie dodatku osłonowego, który jest znanym świadczeniem wprowadzonym już w 2022 roku. Jego głównym celem jest zrekompensowanie obywatelom wyższych kosztów wynikających z inflacji oraz wzrostu cen energii. Proces przyjmowania wniosków o ten dodatek przeprowadza sopocki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Dodatkowo, warto pamiętać, że jednorazowa wypłata tego świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.

Dodatek osłonowy jest przyznawany tylko tym osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe. Dla domostwa zamieszkiwanego przez jedną osobę kryterium to wynosi 2100 zł, natomiast dla rodzin wieloosobowych wynosi ono 1500 zł na każdą osobę. Jeśli średni miesięczny dochód na członka rodziny przekracza te kwoty, stosuje się regułę „złotówka za złotówkę”. Przy ustalaniu kryterium dochodowego brane pod uwagę są dochody uzyskane w roku 2022.

Wartości dodatku osłonowego w roku 2024 będą różniły się od tych z poprzednich lat. Maksymalna kwota tego świadczenia spadła i wyniesie teraz od 228 zł do 822 zł, w zależności od wielkości rodziny i typu ogrzewania domu. Przy czym, rodzaj ogrzewania musi być wcześniej zgłoszony w Centralnym Ewidencjonowaniu Emisji Bezpieczeństwa (CEEB).

Aby skorzystać z dodatku osłonowego w roku 2024, konieczne jest złożenie wniosku najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku. Dokumenty te przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, konkretnie Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego mieszczący się przy ulicy Kolejowej 14, kontakt telefoniczny: 58 551 61 63. Wszystkie wypłaty z tytułu tego świadczenia będą realizowane jednorazowo, a ostatni możliwy termin wypłaty to 30 czerwca 2024 roku.