Wakaty polityczne w Sopocie po wyborach parlamentarnych

Dwa tygodnie upłynęły od chwili przeprowadzenia wyborów, a sytuacja władz miejskich Sopotu pozostaje nieuregulowana. Nastroje wśród członków lokalnego samorządu są coraz bardziej napięte, na skutek braku powołania komisarza. To zadanie jest teraz absolutnie niezbędne, ponieważ Jacek Karnowski, który był prezydentem miasta, otrzymał mandat poselski w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jak podkreśla Wojciech Zemła, sekretarz Sopotu, wiele spraw wymyka się obecnie z naszej kontroli i decyzji.

Z dniem wyboru Jacka Karnowskiego na posła, zakończyła się jego kadencja jako prezydenta Sopotu. Tym samym również wszyscy wiceprezydenci utracili swe funkcje. Mimo że od czasu wyborów parlamentarnych minął już okres dwóch tygodni, nadal brakuje osoby na stanowisku komisarza w Sopocie. To ona miałaby pełnić rolę decydenta w kluczowych dla miasta kwestiach.