Wzrost opłat za wywóz odpadów w Sopocie – decyzja radnych

Radni Sopotu zdecydowali o wprowadzeniu drugiej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu ostatniego roku. Zmiana taryfikatora, która oznacza 8-procentowy wzrost kosztów dla mieszkańców, zacznie obowiązywać od początku 2024 roku. W porównaniu do tych działań, Gdańsk i Gdynia nie zamierzają na razie zwiększać opłat w tym zakresie.

Tylko rok wcześniej, stawka za usługę wywozu odpadów dla mieszkańców miasta kurortowego wzrosła z 8,50 zł do 10,60 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody – to jest metoda obliczania opłat obowiązująca w Sopocie. Aktualna decyzja oznacza, że ceny te ponownie pójdą w górę.

Zmiana cen została ustalona podczas sesji Rady Miasta Sopot. Argumentem przemawiającym za podwyżką były wzrastająca inflacja oraz wzrost kosztów utylizacji odpadów i opłaty środowiskowej. Chociaż radni z rządzącej partii opozycyjnej sprzeciwiali się temu działaniu, nie byli w stanie przeważyć decyzji większości.